"Over Racisme en beeldvorming in het IsraŽlisch-Palestijnse conflict"

Ico Maly

[Inhoudstafel] [Deel 1] [Deel 2] [Deel 3] [Deel 4] [Deel 5] [Literatuur]

Inhoudstafel

 

0. Inleiding

1. Het conflict en het bijhorende beeld.

1.1. Het IsraŽlisch Ė Palestijnse conflict.
1.1.1. Het ontplooien van het IsraŽlischĖPalestijnse conflict.
1.1.2. Van Oslo tot de tweede Intifada: de creatie van de situatie.
1.2.  Het conflict in de media.
1.2.1. De Ďveiligheidí van IsraŽl op het spel...
1.2.2. De Palestijn als Ďnatuurlijkeí terrorist...
1.2.3. Vrede, veiligheid en het Ďheldendomí van Rabin...
1.2.4. IsraŽl: Ďvictim of the victims...í
1.3. Een zoektocht naar ĎbeeldeníÖ
1.3.1. De etnografische situatie van de gegevens
1.3.2. De historische situering van de gegevens
1.3.3. Aanvulling bij de gebruikte bronnen.
1.3.4. De constructie van groepsrelaties
1.3.5. De categorisering van Ďde ander'

1.3.5.1. De Palestijnse terrorist
1.3.5.2. Categorisering van het Palestijns 'geweld'

1.3.5.2.1. Het Palestijnse Monster?
1.3.5.2.2. De Palestijnse Jihad?

1.3.5.3. De afwezigheid van de Palestijnse burger

1.3.6. De categorisering van Ďonsí Ö

1.3.6.1. De zelfperceptie

1.3.6.1.1. IsraŽl: land van de joden
1.3.6.1.2. IsraŽl: een Westerse, democratische natie, op zoek naar vrede

1.3.6.2. Categorisering van IsraŽlisch geweld

1.3.7. Een besluit: Ďusí versus Ďthemí

1.3.7.1. 'Us' en 'Them'
1.3.7.2. Misleiding onder de loep

2. IdeologieŽn, Macht en Hegemonie 2.1. Op zoek naar ideologische fundamenten
2.1.1. IsraŽl: "Homeland of the Jews"

2.1.1.1. IsraŽl en de holocaust

2.1.2. Het zionisme en de joodse nationaliteit
2.1.3. De natiestaat IsraŽl en de Ďveiligheidspolitiekí

2.1.3.1. De natie IsraŽl.
2.1.3.2. De 'veiligheidspolitiek'

2.1.4. Een besluit: ideologieŽn, het discours en de natie

2.2. Ideologie, macht en hegemonie
2.2.1. Media en discours
2.2.2. Ideologie, discours en macht

2.2.2.1. De Oslo-akkoorden en regeren door instemming
2.2.2.2. Militaire bezetting

2.2.3. Als besluit: racisme: kolonialisme, apartheid

2.2.3.1. Zionisme is racisme 
2.2.3.2. De koloniale natie IsraŽl en vrienden

3. Als besluit: David en Goliath

4. Literatuurlijst: Boeken en Artikels

5. Bronnenlijst

Haíaretz (Ha)
Jerusalem Post (JP)
Jordan Times (JT)
US
Time (Ti)
Knack (Kn)
De Morgen (Mo)
De Standaard (St)
 Lijst met de gebruikte afkortingen:

 

Ha: Haíaretz
IDF: Israel Defence Force
JP: Jerusalem Post
JT: Jordan Times
Kn: Knack
Mo: De Morgen
NSF: National Security Force (onder PA)
P.A.: Palestinian Authority
P.L.O: Palestine Liberation Organisation
P.N.A: Palestinian National Authority.
St.: De Standaard
Ti: Times

Licentieverhandeling in de Vergelijkende Cultuurwetenschap, Universiteit Gent, 2001 (promotor: Prof.Dr. Jan Blommaert)

email

[Inhoudstafel] [Deel 1] [Deel 2] [Deel 3] [Deel 4] [Deel 5] [Literatuur]
update: 27 oktober 2012