BELGIAN CAMPAIGN FOR AN ACADEMIC & CULTURAL BOYCOTT OF ISRAEL
 

 
 

BACBI-Academie: Beginselverklaring.


Ondergetekenden, Belgische academici en intellectuelen, steunen de Palestijnse oproep van 2005 voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS). We roepen onze collega’s in de Belgische samenleving ertoe op de Israëlische academische instellingen op een omvattende en consequente wijze te boycotten door het volgende toe te passen:

1. Zich te onthouden van academische of culturele samenwerking, medewerking of gezamenlijke projecten met Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen.

2. Een uitgebreide boycot te bepleiten van Israëlische instellingen, niét van individuele Israëlische academici, op het nationale en internationale vlak, met inbegrip van de opschorting van elke vorm van financiering en subsidiëring van die instellingen.

3. Te promoten dat internationale academische instellingen zouden desinvesteren uit Israël en multinationale ondernemingen die betrokken zijn bij de systematische schendingen van het internationaal recht die de Staat Israël begaat.

4. Bij te dragen aan de veroordeling van het Israëlische beleid door aan te dringen op resoluties die uitgaan van academische, professionele en culturele verenigingen en organisaties.

5. Een constructieve dialoog te steunen met Israëlische collega’s ten einde gezamenlijk de Staat Israël ertoe te brengen het internationaal recht te eerbiedigen, en zulks in dezelfde geest als de oproep tot gemeenschappelijk verzet uitgaande van de Palestijnse universitairen die het PACBI initiatief hebben gelanceerd.

6. Palestijnse academische en culturele instellingen te ondersteunen.

Verdere informatie over de plaats van de academische boycot binnen de internationale BDS-beweging kan worden gevonden op: https://bdsmovement.net/cultural-boycott.

Om dit engagement te onderschrijven, klik hierboven op "I Endorse" en open het formulier.


__________________________________________

 

Current Affairs

    Voor het archief klik hier!Site Zoekmachine:

search this site the web
search engine by freefind
 

 
See Copyrights - Disclaimer - Privacy.
(Free script provided by JavaScript Kit).

Webmaster: email