Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel
 

 
 


BA4P: Poems --- Literature & Poetry


Charles Ducal


"As in de mond"
tot de staat Israël
Ja, jij, Israël,
bent nu eenmaal beter. Het staat geschreven
in Het Boek. Het spreekt uit je blik
als je hen naderen ziet: in fanatieke kleren,
stoffig, hun pasje klaar in de hand.

Je kijkt naar hen als een schepper van water
in een wereld van zand. Zij wonen toevallig,
zonder belofte, kunnen weggerakeld
als dorre bladeren. Dit is jouw land.

Je hebt geleerd de angst voor vervolging
levend te houden zonder angst, arrogant
als de man die zijn vijand zelf heeft gekozen.
Je slaat hem neer. Je bent bedreigd,

de schuld die uitstaat geeft iedere bulldozer,
iedere tank het recht op veiligheid
zonder grenzen. Je ogen zagen de tempel
verwoesten, de straatstenen onder de hoeven

der kruisridders bloeden. Je bent tweeduizend
jaar oud, was erbij in Treblinka, Schirmeck
en Dachau. Al heb je hun water gestolen,
hun kinderen beschoten, hen achter prikkeldraad

opgesloten, je bent nu eenmaal Gods volk,
uitverkoren op precies deze grond.
Wie onder je bossen, je wegen, je steden
het oude dorp nog hoort schreeuwen,

krijgt as in de mond.

1 augustus 2014.

______________________________Dareen Tatour

“My freedom”
They closed the door on me in a cell
They locked the handcuffs
Tightened the grip
They banned the light from coming in, and it grew darker
So I drew a bulb on the walls
They wiped the wall and seized my firefly
So the sun in my eyes glowed in the night
They covered my eyes, and gagged my mouth
And I let the poetry in my heart light it up
And I ignited the feelings within my soul
The lantern of my poems erased the darkness
They can tie my hands with chains, but they won’t imprison the pulse of life within me
My freedom
My freedom
My freedom
They’ll never kill that feeling inside me.

Four months after her release from an Israeli prison, Palestinian poet and photographer Dareen Tatour received the Oxfam Novib PEN Award for Freedom of Expression (The Hague, 17 January 2019). The audience at the award ceremony was moved when Tatour read her poem, “My freedom”. Info: Adri Nieuwhof, "How Dareen Tatour found a 'magic pen' in Israeli prison", The Electronic Intifada, 12 February 2019: click here!


“Bied weerstand, mijn volk, bied weerstand aan hen”
Bied weerstand, mijn volk, bied weerstand aan hen.
In Jeruzalem smukte ik mijn wonden op en ademde mijn verdriet
En droeg de ziel op mijn palmblad
Voor een Arabisch Palestina.
Ik zal niet zwichten voor een “vreedzame oplossing”,
Nooit mijn vlag laten zakken
Zolang ik hen niet uit mijn land heb verdreven.
Ik zet ze een tijdje aan de kant.
Bied weerstand, mijn volk, bied weerstand aan hen.
Bied weerstand aan de roof van de bezetter
En sluit aan bij de karavaan van de martelaren.
Scheur de schandelijke constitutie aan flarden
Die de desintegratie en de vernedering oplegt
En ons belet de gerechtigheid in ere te herstellen.
Ze offerden onschuldige kinderen;
Zoals Hadil, ze schoten haar neer in het publiek,
Vermoordden haar in vol daglicht.
Bied weerstand, mijn volk, bied weerstand aan hen.
Bied weerstand aan de uitval van de kolonist.
Schenk geen aandacht aan zijn agenten onder
Die ons aan de vreedzame illusie ketenen.
Heb geen angst van onzekere monden;
De waarheid in je hart is sterker,
Zolang je weerstand biedt in een land
Dat zowel rooftochten als overwinningen heeft gekend.
Ali heeft vanuit zijn graf geroepen:
Bied weerstand, mijn opstandige volk.
Schrijf me als proza neer in het adelaarshout;
Mijn ruïnes hebben jou als een tegenzet.
Bied weerstand, mijn volk, bied weerstand aan hen.
Bied weerstand, mijn volk, bied weerstand aan hen.

Vertaling: Joris Iven.


“Een dichter achter de tralies”
In de gevangenis heb ik mensen ontmoet,
te veel om op te noemen:
Moordenaars en misdadigers,
dieven en leugenaars,
eerlijke mensen en mensen die in niets meer geloven,
mensen die de weg kwijt zijn en verwarde mensen,
mensen die zielig zijn en mensen die honger hebben.
En verder, de zieke mensen van mijn vaderland,
geboren uit pijn,
zij die weigerden zich te voegen naar de onrechtvaardigheid
tot ze kinderen werden van wie de onschuld werd onteerd.
De dwang van de wereld liet hen geschokt achter.
Ze werden ouder.
Neen, hun verdriet werd groter,
het werd harder door verdringing,
zoals rozen in gezouten grond.
Ze omhelsden de liefde zonder angst
en werden vervolgd omdat ze verklaarden
“Wij houden eeuwig van dit land”,
terwijl ze hun daden waren vergeten ...
Hun liefde gaf hen dus de vrijheid.
Zie, de gevangenis is er voor minnaars.
Ik heb mijn ziel ondervraagd
op momenten van twijfel en verwarring:
“Wat met jouw misdrijf?”
Zijn betekenis ontgaat me nu.
Ik noemde de zaak en
sprak mijn gedachten uit;
ik schreef over de heersende onrechtvaardigheid,
wensen in inkt,
een gedicht schreef ik ...
De aanklacht heeft mijn lichaam afgemat,
van mijn tenen tot boven in mijn hoofd,
want ik ben een dichter in de gevangenis,
een dichter in het land van de kunst.
Ik word beschuldigd van woorden,
met mijn pen als instrument.
Inkt – bloed van het hart – getuigt
en leest de beschuldigingen.
Luister, mijn lot, mijn leven,
naar wat de rechter zei:
Een gedicht staat terecht,
mijn gedicht zet zich om in een misdaad.
In het land van de vrijheid
is de gevangenis de bestemming van de artiest.
Geschreven op 2 november 2015,
Jelemeh gevangenis.
De dag dat ik de aanklacht ontving.


Vertaling: Joris Iven & Karel Sergen.“Resist, my people, resist them”
Resist, my people, resist them.
In Jerusalem, I dressed my wounds and breathed my sorrows
And carried the soul in my palm
For an Arab Palestine.
I will not succumb to the “peaceful solution,”
Never lower my flags
Until I evict them from my land.
I cast them aside for a coming time.
Resist, my people, resist them.
Resist the settler’s robbery
And follow the caravan of martyrs.
Shred the disgraceful constitution
Which imposed degradation and humiliation
And deterred us from restoring justice.
They burned blameless children;
As for Hadil, they sniped her in public,
Killed her in broad daylight.
Resist, my people, resist them.
Resist the colonialist’s onslaught.
Pay no mind to his agents among us
Who chain us with the peaceful illusion.
Do not fear doubtful tongues;
The truth in your heart is stronger,
As long as you resist in a land
That has lived through raids and victory.
So Ali called from his grave:
Resist, my rebellious people.
Write me as prose on the agarwood;
My remains have you as a response.
Resist, my people, resist them.
Resist, my people, resist them.

Translated by Tariq al Haydar and posted by "Poem on Trial". The text is also available in Arabic and Hebrew on the same website. For "Dareen's Story" (updated), https://freedareentatour.org/. The website offers more poems of Dareen in translation.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Literature & Poetry:

 • « PALESTINE WRITES Literature Festival »  : click here!
  Palestine Writes is the only North American literature festival dedicated to celebrating and promoting cultural productions of Palestinian writers and artists. Born from the pervasive exclusion from or tokenization of Palestinian voices in mainstream literary institutions, Palestine Writes brings Palestinian cultural workers from all parts of Historic Palestine and our exiled Diaspora together with peers from other marginalized groups in the United States. Crossing multiple borders—geographic, linguistic, and cultural boundaries—writers, artists, publishers, booksellers, scholars, musicians, and thinkers hold conversations about art, literature, and the intersections between culture and power, struggle, politics, climate change, sexuality, human rights, animal rights, food sovereignty, and more. The festival boasts panel discussions, workshops, music, children’s programming, networking, readings, dance, theatre, cooking, oral storytelling, cooking, and other creative expressions of culture.
  Palestinians are an ancient indigenous people from a fabled and tortured land. No matter who holds the guns and power over our homeland, our nation is deeply rooted in its soil, which cradles our collective memory, as it does the bones of our ancestors. All of our traditions, our stories, folklore, poetry, culinary forms, superstitions, traditional clothing, architecture, art, and cultural habits were born in that singular patch of earth over the span of millennia. Palestine Writes exists as an artistic and literary space to hold dear and celebrate and share the magnificence of Palestine’s indigenous heritage, particularly as powerful forces work tirelessly to erase us. Palestine Writes showcases brilliant voices from our long-suffering people, devoted to the belief that art challenges repression and creates bonds between Palestine and the rest of the world. ─ « Visualizing Palestine: A Place of Many Beginnings. »
 • Bianca CARRERA, « ‘Palestine is the Andalus of the possible’: Palestinian poetry as a form of struggle. »  (Mondoweiss, August 6, 2023) : click here!
  While Palestinian and Arab poets once likened the Fall of Granada to the loss of Palestine, a newer generation is recasting "al-Andalus" as the Palestine yet to come. ─ In 1992, just after Palestinian Liberation Organization officials shook hands with Israeli representatives in Madrid, paving the way to Oslo, Mahmoud Darwish would publish his series of poems, Eleven Planets in the Last Andalusian Sky...
 • Sheren Falah SAAB, « A Palestinian Poet's Visions of Peace Still Ring True »  (Haaretz, July 13, 2023) : click here!
  The late poet and politician Tawfiq Zayyad riled the Israeli public and believed in the Oslo Accords. 'The Optimist' by Tamir Sorek, now available in Hebrew, paints a picture of a man who balanced pragmatism and revolutionary zeal.
 • Sophie BESSIS, « L’expérience infructueuse d’une littérature palestinienne en hébreu »  (OrientXXI, 1 avril, 2023) : click here!
  Peut-on s’emparer de l’hébreu pour dépasser le sionisme, et peut-on être israélien sans être juif ? Bilan de ces écrivains palestiniens qui s’y sont essayé.
 • Nadda OSMAN, « Liberté, justice, Palestine : cinq poètes arabes révolutionnaires »  (Middle East Eye, 21 mars, 2023) : click here!
  Dans le monde arabe, la poésie est considérée comme l'une des plus éminentes formes d'art et le patrimoine poétique remonte à l’ère pré-islamique et aux odes épiques d'Imru al-Qais et Antarah ibn Shaddad. La poésie continue d'occuper une place centrale dans les sociétés arabes et pour de nombreux enfants qui grandissent dans la région, l’étude de l’arabe est associée à celle de la poésie classique.
 • Sheren FALAH SAAB, "The Tragic Life of Ghassan Kanafani"  (Haaretz, October 11, 2022) : click here!
  In a new book, journalist Danny Rubinstein looks at life of Palestinian author Ghassan Kanafani, a voice for the refugees who was assassinated – most likely by Israel – for his role in the Lod Airport massacre.
 • Susan ABULHAWA, « The unbearable beauty of Rifqa »  (Mondoweiss, Nov 4, 2021) : click here!
  Susan Abulhawa reviews Mohammad el-Kurd's stunning debut poetry collection. "Letting my eyes sweep over lines just once wasn’t nearly enough to take in the unbearable beauty of this book."
 

Current Affairs

    Voor het archief klik hier!


 

 
See Copyrights - Disclaimer - Privacy.
(Free script provided by JavaScript Kit).

Webmaster: email