Belgian Academics & Artists For Palestine
 

 
 

BACBI Cultuur: Beginselverklaring.


Wij, Belgische kunstenaars, schrijvers en culturele werkers, steunen de Palestijnse oproep voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS). Samen met de Belgische academische wereld vormen we het platform 'BACBI, Belgian Campaign for an Academic and Cultural Boycott of Israel.'

Israëlische culturele instellingen vormen een essentieel onderdeel van de ideologische en institutionele infrastructuur van Israël als bezettingsmacht. Met deze campagne willen wij ons verzet uitdrukken tegen de politiek van bezetting, kolonisatie en apartheid die de Israëlische staat voert. Met onze oproep tot steun voor de BDS nemen we onze verantwoordelijkheid op om op geweldloze manier het einde te bespoedigen van een beleid waarin de voortdurende schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten grotendeels straffeloos blijven.

We verzetten ons tegen elke vorm van haat, racisme en xenofobie; onze oproep en acties zijn in volledige overeenstemming met de fundamentele mensenrechten zoals geformuleerd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens.

1. Als culturele werkers weigeren wij onze deelname aan elke vorm van culturele samenwerking, medewerking of gezamenlijk project met Israëlische culturele instellingen.

2. We weigeren om op te treden in Israël of deel te nemen aan culturele manifestaties (expo’s...) die door officiële instellingen in Israël georganiseerd worden; we verzetten ons uiteraard niet tegen steun van de Israëlische overheid aan initiatieven van Israëlische kunstenaars.

3. Wij boycotten Israëlische culturele instituties op het internationale vlak en weigeren elke vorm van financiering en subsidiëring ervan; individuele Israëlische kunstenaars boycotten we niet voor zover ze geen vertegenwoordiger zijn van officiële Israëlische instanties.

4. Wij willen een constructieve dialoog aangaan met Israëlische collega’s om Israël ertoe te brengen het internationaal recht te eerbiedigen, in dezelfde geest als de oproep tot gemeenschappelijk verzet van Palestijnse kunstenaars en kunstinstellingen die het PACBI initiatief hebben gelanceerd.

5. Bij ondersteuning van Palestijnse culturele instellingen stellen wij - uiteraard - niét als voorwaarde dat zij daarvoor in partnership moeten gaan met Israëlische tegenhangers.

Verdere informatie over deze culturele boycot van Israël kan worden gevonden op: https://bdsmovement.net/cultural-boycott.

Wil je deze beginselverklaring onderschrijven, klik dan hierboven op "I Endorse". Dank je.


____________________________ 

Current Affairs

    
 

 
See Copyrights - Disclaimer - Privacy.
(Free script provided by JavaScript Kit).

Webmaster: email